ارگونومی در حمل دستی بار

ارگونومی در حمل دستی بار               دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ترجمه مهندس رضازاده

مشکلات و عوارض ناشی از کار پیوسته همراه آدمی بوده است و انسان از زمانهایی طولانی سعی در شناسایی علل بروز این مسائل و پیشگیری از آنها داشته است. ارگونومی، یا عوامل انسانی، دانشی است که در چند دهه اخیر به نحو چشمگیری به یاری انسان شتافته است و از طریق طراحی ابزار، تجهیزات، محیطها، پستهای کاری، وظایف و … به هدف اصلی خود، یعنی برقراری تناسب بین خصوصیات فیزیکی و روانی فرد با کار و محیطکاری وی، دست مییابد. کتاب پیش رو در بر دارنده مطالبی در زمینه طراحی سیستمهای اتوماتیک و ماشین حمل بار در محیطهای صنعتی، طراحی وظایف کاری، محدودیتها و قابلیتهای افراد جهت حمل بار، آموزش و غربالگری افراد باربر و دستورالعملهای مختلف در زمینه مذکور ارائه میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *