بررسی روند برنامه تحقیقات صنعتی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

نویسندگان: شیخان،ناهید مرعشی،سید نصرالله رضازاده،حجت الله

نشریه: رهیافت » زمستان ۱۳۸۱ – شماره ۲۸

(۱۰ صفحه – از ۱۲۱ تا ۱۳۰)

چکیده

امروزه همه کشورها اعم از کشورهای صنعتی و کشورهای‌ در حال توسعه در تلاشند تا برحجم سرمایه‌گذاریهای تحقیقاتی‌ خود بیافزایند.در یان میان کشورهای صنعتی برای حفظ موقعیت خود و یا افزایش برتری خویش در صحنه‌های رقابت‌ بین المللی،در تحقیقات سرمایه‌گذاری می‌کنند و کشورهای‌ در حال توسعه نیز دریافته‌اند که برای ریسدن به رشد و توسعه‌ واقعی و حل و رفع اصولی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی‌ خود راهی جز سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات ندارند. تحقیقات در زمینه صنعت از مواردی است که کشورهای‌ صنعتی بویژه صنعتی پیشرفته به آن اهمیت ویژه‌ای می‌دهند و در این کشورها بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی‌ تأمین‌کننده اصلی منابع مالی تحقیقات می‌باشد،در حالیکه در کشور ایران،تنها دولت،تأمین‌کننده منابع مالی تحقیقات است. در این مقاله روند اعتبارات برنامه تحقیقات صنعتی در ایران‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد و با اعتبارات بخش دولتی(و نه‌ بخش خصوصی)سایر کشورها مقایسه می‌گردد.

واژگان کلیدی: تحقیقات صنعتی،بودجه‌های دولتی تحقیقات،بودجه‌ها دولتی تحقیقات صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *