بررسی تجارب کارآفرینی در کشور فنلاند

چکیده :

با توجه به اهمیت کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی که به همراه خود اشتغال و رفاه اجتماعی را بدنبال دارد ، کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بهره برداری از این پتانسیل را جهت مواجهه با معضلاتی نظیر رکود ، تورم ، … مورد توجه قرارداد . و برنامه های مدونی را برای ترویج کارآفرینی اجرا می نمایند . در این مقاله به بررسی تجارب کارآفرینی در کشور فنلاند می پردازیم.

۱- مقدمه

در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دنیای کنونی که با تحولات و تغییرات سریع و شتابان محیط بین المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و تغییر اقتصاد ملی به اقتصادی جهانی همراه است از کارآفرینی به عنوان «‌موتور توسعه اقتصادی » یاد می شود که می تواند در رشد و توسعه اقتصادی کشورها که منجر به افزایش بهره وری ، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی می شود نقش مهمی را ایفا نماید . از اجزای کارآفرینی می توان از نوآوری ، خطر پذیری معتدل ، جستجوی فرصت ها و تجهیز منابع برای بهره برداری از فرصت ها از طریق ایجاد کسب و کارهای جدید یا تغییر در سازمان های موجود نام برد . در واقع تحقق فرآیند کارآفرینی به دست افرادی صورت می گیرد که تمایل زیادی به کامیابی داشته و سخت کوشی ، پافشاری ، ریسک پذیری ، دورنماسازی خارق العاده از جمله ویژگی ها و ممیزه های روحی – روانی آنهاست. در واقع کارآفرین فردی است که با ایده و فکر جدید و از طریق ایجاد یک کسب و کار مبادرت به معرفی محصول جدیدی در جامعه می کند . اصولا این گونه افراد در کلیه جوامع حضور د ارند و یک بستر و زمینه مناسب این حضور را پر رنگتر می سازد ]۱[.

کشورهای پیشرفته از دهه های قبل و برخی از کشورهای در حال توسعه از دهه های اخیر با توجه به نقش موثر و مثبت کارآفرینان اقتصادی در توسعه جامعه ، بهره برداری از این پتانسیل را جهت مواجهه با معضلاتی نظیر رکود ، تورم و عدم اشتغال مورد توجه قرارداده اند این توجه در حد تدوین استراتژی ها ، سیاست ها و برنامه های عملی جهت بسط روحیه و رفتار کارآفرینانه ، آموزش و مشاوره ، ایجاد فضای مناسبتری برای فعالیت کارآفرینان در عرصه های مختلف اقتصادی – اجتماعی ، رفع موانع و ایجاد ارتباط و همکاری بین آنها و تسهیل دستیابی آن ها به بازارهای جهانی بوده و نتایج قابل توجهی نیز در پی داشته است .

در کشور ایران که در حال حاضر با داشتن جمعیتی هوشمند و مستعد و منابع طبیعی فراوان تولید ناخالص داخل (GDP) در سطح نازلی قرار دارد و نسبت قابل توجهی از نیروهای جوان و حتی تحصیلکرده از نعمت اشتغال محرومند و بر اولویت ایجاد کار بر سایر فعالیت های دولتی در سطوح مختلف تاکید شده و از آنجا که بسیاری از شرکت ها به علت نرخ بهره وری اندک ، فقدان تقاضا و … در آستانه تعطیلی قرار گرفته و یا تعطیل شده اند و موقعیت رقابتی کشور در بازارهای جهانی نیز بسیار ضعیف است ، رویکرد «‌توسعه کارآفرینی» ضروری است ]۲[.

جهت آشنایی باتجارب سایر کشورها در این مقاله ابتدا رشد اقتصادی و کارآفرینی در کشور فنلاند بررسی شده ، سپس برنامه های دولت فنلاند برای ارتقاء کارآفرینی در زمینه های مختلف آموزشی ، حمایت مالی ، … شرح داده می شود و در آخر نیز به فعالیت دانشگاههای فنلاند در زمینه کارآفرینی اشاره می گردد .

۲- رشد اقتصادی و کارآفرینی در فنلاند

کشور فنلاند که جزو کشورهای اسکاندیناوی در اروپا می باشد با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر و سرانه تولید نا خالص داخلی ۲۲۷۰۰ دلار از جمله کشورهای توسعه یافته جهان به شمار می رود که دارای وضعیت اقتصادی خوبی با میزان بیکاری حدود ۹/۸ درصد می باشد ]۳و۴و۵[ .

بعضی از شاخص های اقتصادی این کشور در مقایسه با ۴۷ کشور توسعه یافته صنعتی و درحال توسعه به قرار ذیل است ]۶[ :‌

· سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد شاغل حدود ۴۹۰۰۰ دلار آمریکا می با شد (یعنی رتبه ۱۴ از بین ۴۷ کشور مورد بررسی ) .

· توانایی سرمایه گذاری مخاطره آمیز برای توسعه کسب و کار در این کشور دارای مقیاس حدود ۷/۷ ( از مقیاس یک تا ۱۰ ) است . ( یعنی رتبه ۴ در بین ۴۷ کشور مورد بررسی).

· میزان درک مدیران این کشور از کاآفرینی مقیاس حدود ۱/۷ ( از مقیاس یک تا ۱۰ ) است ( یعنی رتبه ۳ در بین ۴۷ کشور مورد بررسی ).

· هزینه کل تحقیقات در این کشور حدود ۴ میلیارد دلار آمریکا می باشد ( یعنی رتبه ۱۸ از بین ۴۷ کشور مورد بررسی ).

این کشور در اوایل دهه ۹۰ رکود اقتصادی بی سابقه ای داشت ، ولی امروزه از نظر اقتصادی در شرایط مطلوب می باشد . میزان بیکاری از ۶/۱۶ درصد در سال ۱۹۹۴ به حدود ۹/۸ درصد در سال ۲۰۰۰ رسیده است . شرکت های SME در فنلاند حدود ۶۰ درصد از اشتغال را ایجاد میکند. به منطور توجه به بحث کارآفرینی و توسعه آن در این کشور دولت فنلاند سال ۲۰۰۵ – ۱۹۹۵ را دهه کارآفرینی معرفی نموده وبرنامه هایی را برای ارتقای کسب و کاردر این کشور اجرا نموده است .

· ساختمان

· تجارت های عمده فروشی و خرده فروشی

· تعمیرات وسایل موتوری و موتور سیکلت

· کالاهای خانگی و خدمات انسانی در خانه

· هتل ها و رستوران ها

· سایر فعالیت های تجاری و خدماتی

وزارت صنعت و تجارت فنلاند در ابتدای سال ۲۰۰۰ یک پروژه کارآفرینی ۲ ساله را که مبنایی برای سیاستهای کارآفرینی فعلی می باشد ، آغاز نمود. این پروژه قسمتی از پروژه کارافرینی « دهه کارآفرینی ۲۰۰۵-۱۹۹۵[۱] » در فنلاند می باشد . در شروع و اجرای این برنامه اهداف زیر مشاهده می شود :‌

· تقویت دیدگاههای مثبت کارآفرینی

· حمایت از کارآفرینی و دوره های تحصیلی بیشتر کارآفرینی همراه با عمل درکل جامعه

· آموزش برای ایجاد کارآفرینی بیشتر در فنلاند

· استفاده از فرصت ها در کلیه نقاط کشور برای افزایش تعداد مشاغل و کارآفرینی های جدید .

۳- برنامه های دولت فنلاند برای ارتقای کارآفرینی

در این قسمت برنامه های دولت فنلاند برای ارتقای کارآفرینی در این کشور شرح داده می‌شود ]۵[.

۱-۳- آموزش برای جامعه کارآفرین

در سال ۱۹۹۸ ۵۸ درصد SME ها آموزش حرفه ای برای کارمندانشان داشته اند. این موضوع نشان دهنده این حقیقت است که تنوع زیادی از آموزش ها در دسترس بوده و سیستم آموزشی برای بزرگسالان به خوبی گسترش یافته است .

آموزش کارآفرینی به صورت سیستم مدرسه ای دبستان تا دانشگاه را شامل می شود . دو درجه مخصوص کارآفرینی در سطح دبیرستان ( در ادامه آن آموزش فنی و حرفه ای) وجود دارد، یکی درجه پایین تر صلاحیت کارآفرین[۲] و دیگری درجه تخصصی صلاحیت کارآفرین[۳] می باشد. از آغاز سال ۱۹۹۹ آموزشهای کارآموزی برای کارآفرینی نیز دایر شده است .

دپارتمانهای کسب و کار[۴] در ۱۵ مرکز توسعه اقتصادی و استخدامی ناحیه‌ای[۵] ، برنامه های آموزشی مختلفی را به مدیران شرکت ها ، افراد کلیدی و کسانی که می خواهند کارآفرین شوند ارائه می دهد . برنامه ها آموزش برای ایجاد شرکت وظایف و مشکلات مربوط به آموزش ، تجزیه و تحلیل شرکت ، آموزش توسعه ای و مدیریت آموزشی را شامل می شود .

بسیاری از جوایز نیز برای تشویق به کارآفرینی در فنلاند اهدا شده است . جوایز در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی می باشد و توسط دولت ، مسئولان ملی و منطقه ای ، شهرداری ها و دیگر سازمانها اهدا می شود . به عنوان مثال یکی از این جوایز ، جایزه بین المللی ریاست جمهوری[۶] می‌باشد . اتحادیه شرکت های فنلاندی[۷] نیز هر ساله جایزه کارآفرینی را به ۴ کارآفرین موفق اهدا می کند .

۲-۳- دسترسی به منابع مالی برای شرکت های کوچک تر و در یک مرحله زودتر، تامین مالی برای گسترش شرکت های با تکنولوژی بالا

بر اساس تحقیقات انجام شده در مورد تامین مالی مستقیم برای شرکت های فنلاندی در دسامبر سال ۱۹۹۹ مشخص گردیده که دسترسی به منابع تامین مالی مشکل بزرگی نیست. هزینه های تامین مالی SME ها به دلیل کاهش هزینه های اعتبارات فرعی کاهش یافته است . در حال حاضر نیاز به توسعه همکاریهای تامین مالی بخصوص برای راه اندازی و رشد SME هایی که هنوز هیچ سابقه ای از حسابها و یا موقعیتی در بازار ندارد وجود دارد . در سال ۱۹۹۶ ارزش وام های که نشان دهنده عدم وابستگی SME های فنلاند به وام های کوتاه مدت می باشد .

در سال ۱۹۹۹ ، ۵/۴۰ درصد کل سرمایه های بسیار مخاطره آمیز به صورت سرمایه های اولیه[۸] یاراه اندازی (‌اغلب سرمایه های راه اندازی ) سرمایه گذاری شده اند که نسبت به سال ۱۹۹۶ (با ۶/۲۰ درصد) رشد خوبی را نشان می دهد . این ارقام آشکارا نشان می دهد که مشکلات کمتری در دسترسی بهمنابع مالی در مرحله راه اندازی در کشور فنلاند نسبت به اغلب کشورها وجود دارد .

بیشتر سرمایه گذاری سرمایه های مخاطره آمیز ، توسط صندوق های خصوصی سرمایه های مخاطره آمیز[۹] انجام شده است اما شرکت های دولتی سرمایه های مخاطره آمیز نیز همچنان دربازار فعال می باشد.

داده های مقایسه ای روی شبکه های « فرشته های کسب و کار » کم می باشد اما بعضی ازشبکه های اروپایی فرشته های کسب و کار در فنلاند فعال می باشد . خدمات Sitra با صندوق ملی تحقیق و توسعه فنلاند[۱۰] در سال ۱۹۹۶ شروع به کار کرد . این شبکه ها نسبتاً فعال می باشد و سایر فعالیتها را مدیریت می کند .

Finnvera یک شرکت تخصصی تامین مالی است که مالکیت آن به طور کامل با دولت می باشد . اقدامات این شرکت عبارتند از :‌

· ارتقای صادرات فنلاند توسط تضمین نمودن اعتبارات صادرات

· حمایت از عملیات داخلی SME ها توسط تامین مالی ریسک پذیر ( در مراحل راه اندازی، سرمایه گذاری ، سرمایه کاری[۱۱] و توسعه ) و تضمین اعتبارات این شرکت همکارینزدیکی با بانکها و سایر مؤسسات تامین مالی به منظور تکمیل بازار دارد . اعتبارات خاص شامل وام های راه اندازی که به مؤسس یک شرکت جدید اهدا می شود . وام های خرد ( برای شرکت هایی که در مرحله راه اندازی کمتر از ۵ کارمند دارد‌) و وام های اهدا شده به زنان کارآفرین می شود. همچنین برای تضمین شرکت های کوچک ، یک توافق نامه تامین مالی خاص بین Finnvera و یک بانک امضا گردیده که بوسیله آن بانک می تواند به شرکت های کوچک در حیطه توافق با Finnvera وام دهد .

دفاتر استخدام ، هزینه های راه اندازی را به افراد بیکاری که د رجستجوی کار به ایجاد کسب و کار برای خودشان هستند ،اهدا می کند . این پرداخت ها سبب امنیت درآمد کارآفرین در زمان راه اندازی شرکت و ثبات فعالیت های آن می شود . حداکثر زمان اهدای پرداخت حدود ۱۰ ماه می باشد و مقدار پرداخت از ۳۶۰ دلار تا ۶۵۰ دلار متغیر است . تجربیات قبلی خود اشتغالی یا شرکت در آموزش های کارآفرینی مبنایی برای دریافت می باشد .

مؤسسه سرمایه گذاری صنایع فنلاند ( با مسئولیت محدود) در سال ۱۹۹۵ تاسیس گردید . این شرکت سرمایه گذاری دولتی توسط وزارت تجارت و صنعت فنلاند اداره می شود . سرمایه آن از خصوصی سازی شرکت های دولتی فراهم می شود . اهداف عملیاتی آن عبارتند از :

· بالا بردن کارایی بیشتر بازار سرمایه گذاری سرمایه های مخاطره آمیز توسط سرمایه گذاری فعال در مراحل اولیه شرکت های جدید و سرمایه مخاطره آمیز اولیه و صندوق های معادل خصوصی

· تشویق نمودن سرمایه گذاران خصوصی به سرمایه گذاری در کارهای بسیار مخاطره آمیز

· تجارتی کردن نوآوریها توسط ایجاد صندوقهای تخصصی تامین مالی مراحل اولیه و رشد شرکت های فنی

· ارتقای سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز ناحیه ای

حسابهای بخش دولتی نشان می دهد که ۸۰-۵۰ درصد تامین مالی سرمایه های مخاطره آمیز برای سرمایه اولیه و راه اندازی شرکت های فنی بوده است و Sitra ، صندول ملی تحقیق و توسعه فنلاند ، ا غلب سرمایه گذار شرکت ها در مرحله توسعه بوده است . Sitra هم در شرکت های تکنولوژی و هم در صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره آمیز در فنلاند و خارج از آن سرمایه گذاری می کند و عملیات آن اساساً از طریق وقف ها و تامین مالی پروژه ها می باشد .

تا به حال Sitra بیش از ۸۵ میلیون دلار در اولین مرحله شرکت های تکنولوژی و بیش از ۷۲ میلیون دلار د رصندوقهای سرمایه های بسیار مخاطره آمیز در داخل و خارج کشور و شرکت های انتقال تکنولوژی ، سرمایه گذاری کرده است . Sitra به عنوان یک سهامدار اقلیت قادر است تا شرکت ها را در داخل توسعه دهد و در خارج از مرزها نیز با آنها سهیم باشد . علاوه بر فعالیت های سرمایه گذاری خود Sitra بیش از ۱۲ صندوق ناحیه ای تحت مدیریت ۶ شرکت مدیریتی که توسط Sitra به وجود آمده است ، وجود دارد . این صندوق در اولین مرحله شرکت ها وصنایع تولیدی سنتی سرمایه گذاری می کند .

۳-۳- دسترسی به تحقیق و نوآوری وا ستفاده بهتر از پتنت ها

تامین مالی دولتی هزینه های R&D توسط کنسول سیاست تکنولوژی و علوم دولتی (VTTN)افزایش داده شده است . د رسال ۱۹۹۹ سهم کل سرمایه گذاری در R&D نزدیک به ۱/۳ درصد از GDP ( تقریباً حدود ۲/۳ میلیارد دلار می باشد که سهم بخش دولتی یک میلیارد دلار می باشد ) بود . VTTN اتنظار دارد که تامین مالی هزینه های R&D به ۰۴/۱ درصد GDP افزایش یابد و تا سال ۲۰۰۴ کل سرمایه گذاریها به ۵/۳ درصد GDP برسد . این امر به این معنا می باشد که افزایش سالانه ای حدود ۴۴ میلیون دلار با پیش بنیی رشد اقتصادی خواهیم داشت .

سهم نوآوری SME ها در سال ۱۹۹۶ به حدود ۲۷ درصد از کل موجودی SME ها می رسد . بخش تولیدی SME درصد بیشتری از نوآوری (۳۱%) نسبت به بخش خدماتی (۲۳%) داشته است. در بخش تولید ، ۲۹ درصد از SME ها در رابطه به نوآوری محصول و ۲۵ درصد در ارتباط با نوآوری فرآیند فعالیت داشته اند. در سال ۱۹۹۶ SME های فنلاندی فقط ۹/۱ درصد از کل گردش موجودی صرف نوآوری کرده است . تعداد SME هایی که در نوآوری همکاریهای مشترک داشته اند ، به اندازه کل نوآوریهای SME درسال ۱۹۹۶ می باشد و ازکل SME های فنلاند ۷ درصد آنها حداقل کاربرد یک پتنت را طی سالهای ۹۶-۱۹۹۴ داشته است .

آژانس ملی تکنولوژی فنلاند (TEKES) اصلی ترین سازمان تامین کننده مالی R&D بکار گرفته شده و صنعتی است. هدف اصلی این سازمان بالا بردن رقابت پذیری صنایع فنلاندی و بخش خدمات توسط ابزارهای تکنولوژیکی است . همچنین برای تامین اعتبارات مالی این سازمان تخصص‌ها و کانالهایی را برای همکاریهای مشترک با شرکت های فنلاندی ، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و یکشبکه ای از مشاورین فنی رادر کشورهای مختلف ارائه می دهد . TEKES (بدنه اصلی اجرای سیاستهای تکنولوژی ملی فنلاند ) خدماتی را نه فقط برای شرکت های فنلاندی بلکه برای شرکت های خارجی که عملیات تولیدی یا R&D درفنلاند دارند ارائه می دهد میزان اعتبارات مالی که توسط TEKES درسال ۱۹۹۹ فراهم گردیده حدود ۲۰۰ میلیون دلار می باشد که از این میزان حدود ۵۳ درصد (در کل ۱۱۳ میلیون دلار ) اختصاص به SME ها داشته است .

اتحادیه اختراعات فنلاندی[۱۲] هم در داخل کشور فنلاند و هم به طور بین المللی به صورت خصوصی به افراد و کارآفرینان برای توسعه دادن و بهره برداری از پیشنهادات جهت اختراعات کمک می نماید . کمک های این اتحادیه عبارتست از : فراهم کردن توصیه های مجانی و پذیرفتن ریسک سرمایه گذاریها بر موضوعات مربوط به ایجاد اختراعات ،‌ثبت اختراعات و استراتژی آنها ،‌بازاریابی و گرفتن جوازهای[۱۳] لازم برای آنها . این سازمان دارای شبکه ای از مدیران مخترع در مراکز توسعه اقتصادی و استخدام ناحیه‌ای و در بیشتر دانشگاههای فنلاند می باشد . این شبکه به طور مشترک توسط هیأت ملی پتنت ها و ثبت ها[۱۴] تأمین اعتبار مالی شده است .

طرحINNOSUMI(Innofinland ) در سال ۱۹۹۴ به منظور ارتقاء دادن فعالیتهای اختراع در فنلاند تأسیس گردید. کارهای این طرح عبارتند از : ایجاد خلاقیت ،‌ نوآوری و کارآفرینی ،‌سازماندهی چندین رویداد در هر سال وجوایز شرکت های فنلاندی ،‌علائق اجتماعی و فردی برای کارآفرینی نوآوری . برندگان ملی ‌جوایز خود را از رئیس جمهور فنلاند دریافت می کنند .

۱۷ مرکز تکنولوژی و پارکهای علمی[۱۵] در دانشگاههای شهرها قرار دارد و افزایش سریعی نیز دارد . آنها فعالیت های کسب و کار رابر اساس بالاترین تخصص ها و به کارگیری تکنولوژی بالا می‌برند . آنها پیش فرضها ،‌تسهیلات ،‌خدمات کسب و کار ،‌ هم افزایی و مزایای متصوره[۱۶] را برای شرکتهای جدیدی که جهت گیری تکنولوژی دارد ،‌ارائه می دهند . همچنین مراکز رشد تکنولوژی[۱۷] در پیش فرضهای این مراکز تکنولوژی و پارکهای ملی قرار داده شده است . تقریباً در هرسال راه اندازی ۳۵۰ شرکت در این مراکز رشد صورت می‌گیرد . بزرگترین مرکز رشد در کشورهای نوردیاک ، ‌پارک علمی Otaniemi در شهر اسپو[۱۸] می باشد که تماماً خصوصی است .

مرکز رشد تکنولوژی ۲۰۰۱ [۱۹] پروژه گسترده‌ای در سطح ملی می‌باشد که با هدف ایجاد مدل آموزش ملی برای حمایت از راه اندازی ها ،‌رشد توسعه شرکت ها به وجود آمده است . این مدل شرکت ها را به دریافت مشاوره و آموزش بدون توجه به محل جغرافیشان قادر می‌سازد . این پروژه از شبکه های اطلاعاتی در مشاوره های آموزشی شرکت ها و در توسعه همکاریهای مشترک بین مراکز پرورشگاهی تکنولوژی استفاده می کند .

هدف از مرکز برنامه های تخصصی[۲۰] ، افزایش دادن همکاریهای مشترک بین مراکز تحقیقاتی و شرکت های محلی است . ۱۴ مرکز تخصصی ناحیه ای و دو شبکه در سطح ملی برنامه را در طی دوره برنامه ریزی جدید صندوقهای ساختاری[۲۱] انجام می دهد . برنامه فقط بر حوزه های تخصصی انتخاب شده تمرکز دارد که باید مورد توجه رقابت بین المللی قرار گیرد . بنابراین یکی از اهداف آن ، ‌انتقال آخرین اطلاعات و دانش فنی به SME ها می باشد . این مراکز معمولاً فعالیت‌هایشان را بر اساس خدمات تدارک دیده شده از مراکز تکنولوژی که شامل مدیریت پروژه بازاریابی، ‌انتقال تکنولوژی ، مراکز رشد کسب و کار ،‌ثبت پتنت و … می باشد ، تنظیم می کند .

برنامه SPINNO[22] در سال ۱۹۹۰ ایجاد شد . این یک اقدام مخاطره آمیز بین مؤسسات علمی ،‌مراکز تحقیقاتی فنی ،‌مسئولان دولتی و کمیته های کسب و کار در محدوده پایتخت(هلسینکی) مشترک می باشد . مدیریت SPINNO توسط شرکت پارک علمی کاملاً خصوصی Innopoli Ltd به عهده دارد و توسط وزارت تجارت و صنعت ،‌آژانس ملی تکنولوژی (TEKES) و مرکز تخصصی ناحیه ای هلسینکی[۲۳] تأمین اعتبار مالی می شود . اهداف این برنامه عبارتند از :‌

· ترویج خلاقیت و رشد ابتکارات شرکتهای با تکنولوژی بالا .

· همکاری مشترک با سازمانهای تحقیقاتی .

· توسعه یک سیستم کارا برای ارزیابی ،‌توسعه و بین المللی نمودن ترکیب دانش فنی شرکت .

گروههای اصلی هدف در این برنامه محققین ،‌دانشجویان فارغ التحصیل و فارغ التحصیلان مدارس حرفه ای می باشند که د رمحدوده های علم و تکنولوژی کار می‌کنند . SPINNO به کارآفرینان جدید در توسعه ایده هایشان به شرکتی یا ثبت آنها ،‌تشخیص دادن منابع مورد نیاز و پیش بینی قابلیت سودآوری طرح کمک می‌نماید.

۴-۳- بهبود دیدگاه خدمات حمایتی

هدف دولت توسعه ادارات ناحیه ای/محلی و شفاف سازی وظایف آنها با حذف تداخلات[۲۴] و کاهش تعداد سازمانهای در یک سطح می باشد . رفورم ادارات ناحیه‌ای منجر به تأسیس مراکز توسعه اقتصادی و استخدامی گردید . ‌مراکز خدمات ناحیه ای[۲۵] نیز به طور مشترک توسط

سه وزارتخانه تجارت و صنعت ،‌کشاورزی و جنگلداری و وزارت کار ایجاد شده است . از آغاز به کار

این مراکز در اول سپتامبر سال ۱۹۹۷ ‌خدمات مختلف در ۱۵ بازارچه کسب و کار[۲۶] ادغام شده است. مراکز خدمات را برای افراد صاحب کسب و کار ،‌کشاورزان و سایر افراد در ۱۵ ناحیه فراهم می کنند .وظایف این مراکز عبارتند از :‌

· حمایت و توجیه SME ها در مراحل مختلف حلقه زندگی آنها .

· حمایت و توجیه کردن تکالیف (وظایف) هر کارمند ،‌ بخصوص از نظر نیازهای امنیت اجتماعی .

· ارتقا دادن توسعه تکنولوژیکی شرکت های صاحب کارآنها[۲۷] ، کمک نمودن به آنها با صادرات و صادرات بین المللی .

· پیاده سازی، اجرای سیاست های نیروی کار ناحیه ای و سیاست های صنعتی .

· برنامه ریزی و سازماندهی آموزش و پرورش برای بزرگسالان

· توسعه کشاورزی و صنایع روستایی .

· توسعه ماهیگیری .

· شرکت نمودن در توسعه کلی ناحیه .

این مراکزمشتریان را با فرمهای درخواست مشخص می‌کند . ‌اطلاعات روی آدرس ها و خدمات توسط آژانس ملی تکنولوژی (TEKES) ،‌مؤسسه finpro ،‌هیأت ملی پتنت ها و ثبت ها و … ارائه می شود . از سال ۲۰۰۰ ،دفتر پتنت ها نیز در محل خدمات کسب و کار[۲۸] در این مراکز به منظور تقویت خدمات مشاوره ای ایجاد خواهد شد تا خدماتی راجع به پتنت ها و مدلهای بهره برداری از آنها را ارائه دهد . این مراکز کانالهای ارتباطی خاصی با منابع تأمین مالی اتحادیه اروپا دارد که میزان همکاریهای مشترک بااتحادیه اروپا را بالا می برد .

فعالیتهای مراکز توسعه اقتصادی و استخدامی با مسئولان محلی که تجربه طولانی در توسعه کارآفرینی محلی دارند ،‌تکمیل می شود . خدمات اصلی ارائه شده به کارآفرینان عبارتند از : مشاوره در مراحل راه اندازی کسب و کارها ،‌توسعه شرکت های موجود ، اطلاعات در مورد امکانات ارائه شده در سطح ملی و ساخت تسهیلات صنعتی و اجاره دادن آنها به شرکت ها . شیوه های تأمین مالی که توسط مسئولان محلی ارائه می شود عبارتند از : وام ها ،‌تضمین های اعتبارات و سرمایه اولیه . شهرداری ها نیز در چنین فعالیتی مشاوره می دهند . ۱۳۶ شهر یا سایر شهرداری ها بالغ بر ۳۰۰ کسب و کار را از زمان شروع پروژه رایزنی کسب و کار[۲۹] که در سال ۱۹۹۷ آغاز شده را رایزنی کرده اند . مشاوران اغلب مدیران اجرایی بازنشسته هستند که تجربیات حرفه ای خود و دانش فنی مزایای شرکت های کوچک محلی را ارائه می دهند . همکاریهای مشترک بین مشاوران و شرکتها کاملاً محرمانه و بدون هزینه می باشد. شهرداریها سالانه حدود ۷۰۰ – ۲۵۰ دلار حق الزحمه پرداخت می کنند .

Finpro ( سازمان ارتقای تجارت کسب و کارهای فنلاندی[۳۰]) یک سازمان مشاوره ای و خدماتی می باشد که هدف آن سرعت دادن به فرآیند بین المللی نمودن شرکت های فنلاندی بویژه SME ها است که درگیر حداقل خطرات و مخاطرات شوند . گروههای شریک صادراتی Finpro[31] وقتی که شرکتها بخواهند صادرات را شروع کنند ، با ارائه تجربیات و هزینه های سایر شرکتهایی که در همان موقعیت هستند کمک می‌نماید .

تقریباً ۳۰ آژانس شرکتی برای کارآفرینان و کسب و کارهای جدید[۳۲] در فنلاند وجود دارد که زیر نظر حمایتی انجمن اجتماعی و مشاغل[۳۳] هستند . اهداف آنها ارائه مشاوره به کارآفرینان در زمینه های کارآفرینی برای مثال ارزیابی ایده کسب و کار آنها ،‌ محاسبه قابلیت سودآوری آنها ،‌تخمین هزینه ها و … می باشد . علاوه بر انجمن اجتماعی و مشاغل و شبکه آژانس‌های شرکتی ، آژانس شرکتی زنان[۳۴] کارخود را در سال ۱۹۹۶ شروع نمود. آژانس شرکتی زنان ‌کارآفرینی و خود اشتغالی را در میان زنان هم در شهرها و هم در مناطق روستایی با ایجاد فعالیت های کسب و کارهای جدید و ماندنی[۳۵] مشاغل دائم و شبکه های شرکتها ترویج و تشویق می‌کند .

۵-۳- بهبود امور دولتی

روشهای اداری دولتی در سالهای اخیر ساده تر شده است . بخشهای اداری مختلف اقداماتی را برای سرعت بخشیدن به مجوزها و ابلاغ های SME ها انجام داده است .

در فوریه سال ۱۹۹۸ ‌کنسول ایالتی[۳۶] را برای هدایت کسب و کارها به طور الکترونیکی ،‌توسعه خدمات و کاهش جمع آوری داده ها تصمیمی اساسی گرفت . بسیاری از سازمانها اقدامات خود را بر اساس این تصمیم تنظیم نمودند . در حال حاضر تقریباً تمام واحدهای دولتی در روی شبکه اینترنت ، WebPage های مربوط به خود را با فرمها ،‌راهنمایی ها ،‌مشاوره ها و …. دارند . یک پروژه benchmarking از برنامه های تکنولوژی نیزبرای توسعه این گونه فعالیت ها آغاز شده است .

در سال ۱۹۹۶ ثبت یک شرکت در فنلاند ۶ هفته طول می کشید . در سال ۱۹۹۸ ،این مدت زمان به ۳-۵/۱ هفته برای تاجران فردی[۳۷] و ۱۰-۵ هفته برای سایر فرمهای حقوقی شرکت ها و درسال ۱۹۹۹ این دوره به ۸-۲ هفته برای تمام فرمهای حقوقی شرکت ها تقلیل یافته است . تحت چنین روش تسریع کننده ای ،‌ثبت شرکت می تواند در کمتر از یک هفته انجام شود . هدف کلی کاهش دادن زمان ثبت نرمال به ۳-۲ هفته در سال ۲۰۰۰ می باشد .

پیشرفت های خوبی با انجام پروژه TYVI حاصل شده است . کاهش هزینه های اداری برای شرکت ها ، افزایش کیفیت داده ها توسط استفاده ازانتقال الکترونیکی داده برای تولید و پر کردن گزارشاتی که باید شرکتها به طور قانونی آن وظایف را ا نجام دهند و به مسئولان مربوطه گزارش دهند از اهداف این پروژه می‌باشد .

هیأت ملی پتنت ها و ثبت و همچنین هیأت ملی مالیات ها[۳۸] در حال ایجاد ثبت مشترک کسب و کارها با یک شماره ثبت مشترک و یک فرم در خواست مشترک می‌باشند . کارآفرینان فقط زمانی که می خواهند شرکت خود را تأسیس کنند باید یک فرم را تکمیل نمایند . هدف از این برنامه برای اداره آمار فنلاند[۳۹] (مسئول ثبت آمارها ) ، وارد کردن مشترک ثبت شرکت ها می باشد . این همکاری مشترک در اول ژانویه سال۲۰۰۱ آغاز خواهد شد.

استاندارد سازی روش ابلاغ الکترونیکی[۴۰] برای اظهار نامه های مالیاتی در سال ۲۰۰۲ شروع خواهد شد . داده های مورد نیاز هم توسط مسئولین مالیاتی و هم اداره آمار فنلاند به صورت الکترونیکی (باشرط داشتن تجهیزات اطلاعات مورد نیاز) ابلاغ می گردد . همچنین اطلاعات مورد نیاز ثبت تجاری[۴۱] را نیز دراین روش ابلاغ می‌توان گنجاند .

۶-۳ – بهبود استخدام و شرایط کاری

در همکاریهای مشترک با سازمانهای بازار نیروی کار[۴۲] دولت فنلاند در زمینه ابداع مدلهای سازمان کار از طریق برنامه ملی توسعه محل کار و برنامه بهره وری[۴۳] پیشرفت داشته است . این برنامه ها تا سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲ ادامه خواهد داشت و منابع مالی آنها افزایش خواهد یافت . همکاریهای مشترک و شبکه تحقیقات محل کار و توسعه بیشتر خواهد شد . تحت برنامه بهره وری ‌مطالعاتی بر روی اثر ترتیبات مختلف زمان کاری روی بهره وری انجام خواهد شد .

مسئولان آموزشی و نیروی کار با همدیگر و با شرکت ها و سازمانها در بخش صنعتی اطلاعات، ‌ برنامه ترفیع حرفه ای[۴۴] را ایجاد نموده اند . این برنامه به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به تقاضای فعلی بخش ها برای پرسنل متخصص آموزش دیده بویژه در صنایع الکتریکی ،‌الکترونیکی ، ‌ارتباطات و بخشهای فرآیند داده ها طراحی شده است . برنامه از سال ۱۹۹۸ شروع شده است .

۴-کارآفرینی در دانشگاههای فنلاند

مبحث کارآفرینی مورد توجه دانشگاههای متعدد بازرگانی ،‌مدیریت ،‌فنی ،‌فنلاند می‌باشد که عبارتند از : ‌[۱۳-۷]

· مدرسه عالی اقتصادی و امور بازرگانی تورکو[۴۵] .

· دانشکده امور بازرگانی دانشگاه واسا[۴۶] .

· انستیتو تکنولوژی و کسب و کارهای بین المللی دپارتمان مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه فنی هلسینکی .

· دانشگاه فنی لاپین رانتا[۴۷] ( این دانشگاه در زمینه دکترای کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای کوچک فعالیت می نماید ) .

· پارک تکنولوژی اوتافی می[۴۸]

· دانشکده کسب و کار و اقتصاد دانشگاه جی و اسکیلا[۴۹] .

· دپارتمان بازاریابی و کارآفرینی مدرسه کسب و کار CSU [50] .

دانشگاههای فوق علاوه بر تدریس کارآفرینی و دروس مربوط با آن ،‌سمینارها و کارگاههای آموزشی نیز برگزار می‌کنند . این دانشگاهها در زمینه کارهای تحقیقاتی کارآفرینی نیز فعال هستند بعنوان مثال پروژه جدید چشم اندازهای جدید کارآفرینی در سال ۲۰۲۰ میلادی[۵۱] توسط مرکز توسعه دانشگاه تورکو[۵۲] و مرکز تحقیقات آتی فنلاند[۵۳] در حال انجام می باشد .

۱-۴- معرفی نشریه ای در زمینه کارآفرینی

مدرسه عالی اقتصاد و امور بازرگانی تورکو با همکاری دانشگاه لینک اوپینگ سوئد[۵۴] و دانشگاه والس بانکر انگلستان[۵۵] نشریه مطالعات مدیریت نوآوری و شرکتها[۵۶] را منتشر می‌کند . در این ژورنال مقالات مربوط به نوآوری ،‌کسب و کارهای کوچک و متوسط و سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز و … چاپ می شود.

۹- مراجع :‌

۱- احمدپور داریانی ، محمود . کارآفرینی :‌تعاریف ، نظریات ، الگوها ، فصل اول ( صفحات ۲۶-۱)، انتشارات شرکت پردیس ۵۷، تابستان ۷۹

۲- احمدپور، محمود . شیخان ، ناهید . رضازاده ، حجت اله. گزارش طرح پژوهشی «تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب » . مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، آذر ماه ۱۳۸۱، ص ۴

۳- Basic and Structural Data 1999/2000 Federal Ministry of Education and Research . Germany

۴- National Accounts of OECD countries , Main aggregates, volume 1 , July 2001

۵- Report on the Implementation of the Action plan to promote Entrepreneurship and

Competitiveness- Commission OF THE EUROPEAN COMMUNITITES ,

۲۷٫۱۰٫۲۰۰۰

۶ – http://www. Metricnet.com/specials/gnei2/Dresults.pdf

۷- Turku school of Economics and Business Adminestration

۸- UNIVERSITY OF VAASA

http:/www.Uwasa.fi/opintotsto/handbook/preliminary.html

۹- Lappeenranta University of Technology

http://www.lut.fi/english/graduate-schools . htm

۱۰- DTANIEMI TECHNOLOGY PARK

http://www.Otech.fi/otech/otaniemi TechnologyPark.html

۱۱- University of Jyvaskyla- school of Business and Economics

۱۲- Department of Marketing & Entrepreneurship – school of Business CSU

۱۳- Enterprise & Innovation Management Studies

http: //www.tandf.co.UK/journals/routledge/14632446.html

[۱] – Decade of Entrepreneurship 1995-2005

[۲] – Further Qualification of Entrepreneur degree

[۳] – Specialist Qualification of Entrepreneur degree

[۴] – Business Departments

[۵] – regional Employment and Economic Development Centers

[۶] – President of Republic’s internationalization award

[۷] – Federation of finnish Enterprises

[۸] – seed

[۹] – Private Venture Capital Funds

[۱۰] – Finnish National Fund for Research and Development

[۱۱] – Working Capital

[۱۲] – Foundation for Finnish Inventions

[۱۳] – Licensing

[۱۴] – National Board of Patents and Resistration

[۱۵] – Science parks and technology centers

[۱۶] – Synergy and image benefits

[۱۷] – Technology incubator

[۱۸] – Espoo

[۱۹] – Technology Incubator 2001

[۲۰] – The Center of Expertise Programme

[۲۱] – structural Funds

[۲۲] – SPINNO , the spin- off programme

[۲۳] – Helsinki Region’s Center of Expertise

[۲۴] – Overlaps

[۲۵] – regional service centers

[۲۶] – One-Stop shop

[۲۷] – Client companies

[۲۸] – Business Sevice Point

[۲۹] – Business Mentor Project

[۳۰] – Finnish Business Trade Promotion Organisation

[۳۱] – Finpro’s Export Partner Group

[۳۲] – Enterprise Agencies for Entrepreneurs and New Businessess

[۳۳] – Jobs and Society Association

[۳۴] – Women’s Enterprise Agency

[۳۵] – Viable

[۳۶] – Council of State

[۳۷] – Sole trader

[۳۸] – National Board of Taxes

[۳۹] – Statistics Finland

[۴۰] – Electronic notification procedure

[۴۱] – Trade Register

[۴۲] – Labour Market organisations

[۴۳] – National workplace Development programme and productivity programme

[۴۴] – Professional upgrading programme

[۴۵] – Turku School of Economics and Business Administration

[۴۶] – Faculty of Business Adminstration , University of Vaasa

[۴۷] – Lappeenranta University of Technology

[۴۸] – OTANIEMI TECHNOLOGY PARK

[۴۹] – School of Business and Economics University of Jyvaskyla

[۵۰] – Department of Marketing & Entrepreneurship, school of Business CSU

[۵۱] – New perspectives for Entrepreneurship in the Year 2020

[۵۲] – Turku Area Development Center (TAD)

[۵۳] – Finland Futures Research Center

[۵۴] – Linkoping University , Sweden

[۵۵] – University of Wales, Bangor , UK

[۵۶] – Enterprise & Innovation Mnagement studies