در باره ما about us

http://liyanaweb.ir/wp-content/uploads/2017/11/rz.pdf        

« بیوگرافی »  

                                                             مهندس رضازاده

الف سابقه تحصیلات دانشگاهی :

– کارشناس ارشد مهندسی صنایع – مدیریت صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

– کارشناس مهندسی مکانیک « سیالات» – دانشگاه اوزنابورک ( آلمان)

پ سوابق اجرایی

– مدیر کل اموراداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

–  مشاور ریاست و معاون مالی و اداری دانشگاه

– کارشناس ارشد پزوهشی مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری

– معاون مالی و اداری مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری

– معاون مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

– عضو هیت مدیره و مدیرعامل موسسه توسعه کارآفرینی

– عضو و رئیس هیت مدیره موسسه کارافرینان اتیه اندیش

– دبیر کانون بانوان کارآفرین دانشگاهی

–  سردبیر مجله تجربیات کارآفرینی ، مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

–  عضو گروه پژوهشی کارآفرینی وزارت ارشاد اسلامی

– عضوهیت مدیرومدیر عامل خانه کارافرینان ایران

–  سر دبیر گاهنامه تخصصی خانه کارآفرینان ایران

-مشاور مدیر عامل و مدیر طرح و برنامه سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهر تهران

ت مقالات علمی چاپ شده

١- مقایسه روند ثبت پتنت ( اختراع و اکتشاف) در ایران با کشورهای متخب چاپ در فصلنامه سیاست علمی و پژوهش شورای پژوهشهای علمی کشور بر اساس نامه مورخ ٨/٨/٨٢ شماره ۴٩۴/ف/۴/پ فصلنامه رهیافت

۲-  الگوریتم جدیدی برای مساله فروشنده دوره گرد با مقیاس بزرگ چاپ در مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز جلد ۲۹ ، شماره ۳۱  بهار و تابستان ۸۲

٣-  جایگاه پژوهش و پژوهشگاه در ایران و دیگر کشورها چاپ در مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی سال هفدهم شماره یازدهم و دوازدهم – مرداد و شهریور ۱٣٨۲

۴-  انتخاب شاخه در مساله فروشنده دوره گرد چاپ در مجله علوم پایه دانشگاه الزهرا(س) براساس نامه مورخ ۷/۸/۸۳ شماره ۳/۱۹۴ مجله علوم پایه

۵- مقایسه شاخص های توسعه کارآفرینی در کشورها منتخب ( ایتالیا و مالزی ) چاپ در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی سال هجدم – شماره یازدهم و دوازدم  مرداد و شهریور ۸۳

۶- روش سریع انتخاب شاخه برای مساله فروشنده دوره گرد با مقیاس بزرگ چاپ گلچین ریاضی نشریه علمی ترویجی بخش های ریاضی و آمار دانشگاه شیراز سال دهم شماره ۲ پاییز ۷۹ ، سال یازدهم شماره ۱ بهار ۸۰

۷- دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای منتخب چاپ در فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی شورای پژوهشهای علمی کشور شماره ۳۵ بهار ۱۳۸۴ فصلنامه رهیافت

۸- مقایسه تامین کنندگان مالی تحقیقات و مجریان آن و نوع تحقیقات انجام شده در کشورهای منتخب چاپ در مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی سال هفدهم شماره سوم وچهارم – آذر و دی ۱٣٨۱

۹- بررسی روند برنامه تحقیقاتی صنعتی در ایران ومقایسه آن با سایر کشورها چاپ در فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی شورای پژوهشهای علمی کشور بر اساس نامه مورخ ٨/٨/٨۰ شماره ۴٩٩/ف/۴/ب فصلنامه رهیافیت

۱۰- بررسی نیروی انسانی محقق گروه فنی و مهندسی ایران و ژاپن چاپ در مجله علمی – ترویجی بنا) بر اساس نامه شماره ۱٩۴ مورخ ١/۱٠/٨۰  در شماره ۱۴ مجله

۱۱- کارآفرینی در کشورهای اروپایی چاپ درفصلنامه علمی و پژوهشی شورای پژوهشهای علمی کشور بر اساس نامه شماره ٧۳٩/ف/۴/پ مورخ ۳/۴/٨٢ سر دبیر فصلنامه رهیافت

۱۲- بررسی روند برنامه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها چاپ در فصلنامه تخصصی ‌آموزشی و اطلاع رسانی ( سازمان مدیریت منابع آب ایران) سال اول شماره سوم و تابستان ۱۳٨٠

۱۳- برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستایی در ایران چاپ در مجله ماهنامه پژوهشی – آموزشی – اطلاع رسانی و برنامه ریزی مدیریت شهری شماره ۴۴ دی –  ۱۳٨١

۱۴- محققین ایران و مقایسه آنان با سایر کشورها – چاپ در مجله اطلاعات و سیاسی

۱۵- روش کاهش مصرف انرژی یخچال در کشورهای اروپایی و آسیایی – چاپ در نشریه انجمن مهندسان مکانیک ایران شماره هفدهم – آذر  ۱۳٧٩

۱۶- نگاهی به وضعیت تحقیقات در کشور – چاپ در ماهنامه پژوهشی ، آموزشی اطلاع رسانی شهرداریها – سال چهارم شماره ۴۴ دی ۸۱

۱۷- مبانی و مفاهیم نظری سیستم های اطلاعاتی و مدیریت اطلاعات – چاپ در مجله مهارت سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور سال ٧٧ در شماره پاییز ٧

۱۸- کارآفرینی در آلمان چاپ در ماهنامه تخصصی بازاریابی شماره ٢٢ دی ۱۳٨١

۱۹- ارزیابی وضعیتی فرهنگ ایمنی – چاپ در ماهنامه پژوهشی و آموزشی اطلاع رسانی شهرداریها – سال اول شماره ۴ پاییز ۸۲

۲۰- آنالیز ایمنی عوامل انسانی – چاپ در ماهنامه پژوهشی ، آموزشی ، اطلاع رسانی شهرداریها

۲۱- خشک کردن خورشید محصولات کشاورزی – چاپ در مجله ماهنامه آب – خاک – ماشین سال ٧٧ در شماره ۴۴ بهمن و اسفند ٧٧

۲۲- حمایت های دولت آلمان در زمینه توسعه کارآفرینی – چاپ در کارآفرینان امیرکبیر شماره یازدهم فروردین ۸۵

۲۳- شیوه های اطلاع رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته چاپ در فصلنامه کتاب ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ، دوره هفدهم ، شماره سوم ، پاییز ۱۳۸۵

۲۴- ۱۲۰۱-۸۲۲۲۸۶۹۲-۲YQهجارهای احتماعی و فرهنگیدر تئوسعه کارآفرینی

ABSRC VENICE
ITALY 2013
CONFERENCE PROCEEDINGS
Advances in Business-Related Scientific
Research Conference – Papers
ABSRC 2013,
Venice, Italy, March 20–۲۲, ۲۰۱۳
Editor: Bostjan Antoncic
www.absrc.org

A Structural Equation Modeling Study on Intrapreneurship and Its
Antecedents: The Case of Iranian Agricultural Extension Organizations

Asef Karimi,Mohmood Ahmadpour,Hojat Rezazadeh

ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the antecedents (i.e., organizational, behavioral and environmental factors) and dimensions (i.e., innovativeness, proactiveness, risk taking and self-renewal) of intrapreneursip in Iranian agricultural extension organizations. In fact the purpose of this paper is to identify the key dimensions of Intrapreneurship and determine how antecedents’ influences the intrapreneurship dimensions. Data obtained from a sample of 315 respondents drawn from 13 agricultural extension organizations in Iran were analyzed with the LISREL program. According to the results, organizational factor, behavioral factor and environmental factor that are the most important antecedents positively and significantly influence intrapreneurship in the Iranian agricultural extension organizations.
Keywords- Entrepreneurship, Intrapreneurship, agricultural extension, Structural Equation Model.

ج پروژه های تحقیقاتی

۱- عنوان پروژه :‌تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب

       این مطالعه به بررسی تجارب کارآفرینی و ایجاد شرکت های کوچک و متوسط در ۱۳ کشور پرداخته است که این کشور شامل آلمان – ایتالیا – فنلاند- هلند – اتریش – سوئد – لهستان – مجارستان – مالزی- تایوان – اندونزی – تایلند – بنگلادش . که در این کشورها بطور کلی مباحث رشد اقتصادی و کارآفرینی موانع و محدودیت ها – خط مشی ها – سیاستها و برنامه ها و اقدامات فعلی و آتی کشورما سازمانهای حامل میزان فعالیت دانشگاهها در آموزش و توسعه این فرآیند بررسی گردید و حتی در برخی موارد کارآفرینان موفق آنها نیز معرفی گردیده اند .

۲- عنوان پروژه : محاسبه شاخص های کلان تحقیقاتی (R&D) د رمورد ایران و مقایسه آنها با سایر کشورها

          در این طرح پژوهشی شاخص های کلان ارزیابی تحقیقات کشور که توسط هیات محترم تبیین شاخصهای ارزیابی وضع فرهنگی کشور به تفکیک شاخص های انسانی – مالی – ساختاری – علملکرد و بهره وری تعیین شده با آمار سایر کشورهای دنیا ( اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه در سطح بسیار گسترده‌ای بطور جامع و کامل (حتی فراتر از شاخص های تعیین شده ) مقایسه تطبیقی شده است و با رده بندی کشورها در هر مورد رتبه و جایگاه ایران مشخص شده است . با توجه به فعالیت بسیار گسترده ای که انجام گرفته بیش از ۵٠ شاخص در مورد ایران با سایر کشورها مقایسه تطبیقی گردیده است که می تواند مبنای برنامه ریزی برنامه استراتژیک تحقیقاتی کشور برای دوره های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت قرار گیرد . این کارتحقیقاتی توسط گروه تخصصی شورای انقلاب فرهنگی مورد تشویق قرارگرفته است.

۳- عنوان پروژه :‌ طراحی سیستم اطلاعات مدیریت حوزه معاونت مالی و اداری دانشگاه

       مجموعه مورد مطالعه این پروژه معاونت اداری و مالی است این مجموعه که خود در یک مجموعه بزرگتر قرار دارد و باتوجه به ماموریت خویش برای هر یک از مجموعه های کوچکتر که اجزای آن را تشکیل می دهند یک ماموریت و طبقه کلی مشخص تعریف می کند .در بعد شناخت به مطالعه محیطی که مابین معاونت اداری ومالی و سایر زیر مجموعه هایی دانشگاه است می‌پردازد. در این مطالعه ارتباطات مابین این معاونت با سایر مجموعه های دانشگاه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مشخص گردیده که معاونت مالی و اداری چه جایگاهی در بین سایر زیر مجموعه های مستقل دیگر دانشگاه دارد.

۴- عنوان پروژه :‌ شناسای کارآفرینان برتر در حوزه نانو

این پروژه تحقیقاتی از طرف ستاد فناوری نانو دفتر ریاست جمهوری مطرح گردید ، ابتدا افراد در حوزه نانو موردشناساِی قرار گرفتن و سپس با ارزیابی غیره حضوری تعدادی از انها انتخاب و تمام فعالیت های آنها مورد ارزیابی قرارگرفت که طبق مدل مورد نظر تعداد ۵۰ نفر شناساِی مصاحبه ، فیلم برداری و در اختیار دفتر ریاست جمهوری ستاد نانو قرارگرفت

چ ارائه مقالات در همایشها

۱-  نقش کار آفرینان در ایجاد اشتغال – مقاله برتر در برنامه همایش که توسط اینجانب در تاریخ ۳/۲/۸۳ محل مرکز آموزش عالی فنی شهید صدوقی یزد ارائه گردید.

 ۲–  اموزش حرفه ای با رویکرد کارآفرینی – مقاله در تاریخ ۳/۲/۸۳ در محل مرکز آموزش عالی فنی شهید صدوقی یزد

ح کتابهای چاپ شده

۱- ارگونومی در حمل دستی بار – نویسنده کازل . اچ.ایی گروه

ناشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر چاپ اول پاییز ۱۳٨٠ – چاپ دوم مهرماه سال ٨۱

۲- طراحی اجرا و کنترل پروژه ها ( اصول – کاربردها )

نوشته روبرت ب الگوس – نورمن – گوندرسن ناشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر چاپ اول ٨۱چاپ دوم در سال ۸۴

۳- مهندس ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک – نوشته نیکلاس – ژ- باهر چاپ اول زمستان ۱۳۸۳ دوم در سال ۸۵ چاپ سوم بهار ۹۱  دانشگاه صنعتی امیرکبیر . .

۴- تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب ناشر مو سسه انتشارات امیر کبیر چاپ اول سال ۸۳چاپ دوم سال ۸۵

۵- هنر آغاز (کسب و کار ) نوسینده گ. کاوازاکی ناشر انتشارات راه دان چاپ اول تابستان ۰ ۹

۶-مدیریت کارافرینی نویسنده حجت ا.. رضازاده ناشر مکتب ماهان چاب بهار  ۹۲

۷- ابزاراستراتژی برای کارافرینی اجتماعی ترجمه حجت الله رضازاده چاپ پاییزه ٩٣

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *